Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji (“Pravidla”).

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje? Jaká máte práva?

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Zpracovatelské závazky Poskytovatel se zavazuje přijmout vhodná opatření k tomu, aby zabezpečil osobní údaje, k tomu slouží zejména tyto prostředky zabezpečení: Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany.